» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN Sklepu internetowego wiktoriahomedesign.pl

SPIS TREŚCI:


I. INFORMACJE OGÓLNE
II. OFERTA
III. ZAMÓWIENIE
IV. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR
V. DODATKOWE OPŁATY
VI. WYSYŁKA
VII. REKLAMACJE
VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROTY)
IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
X. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU
XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem (sprzedawca-usługodawca) sklepu internetowego wiktoriahomedesign.pl (zwanego dalej Sklepem) jest Katarzyna Pawlak z siedzibą w Parzęczewie Śniatowa 33, posiadająca numery NIP 7251858563 oraz REGON 365459193.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy.

3. Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
KLIENT – a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
b) osoba prawna;
c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.wiktoriahomedesign.pl;
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
USŁUGOBIORCA – a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
b) osoba prawna;
c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
 

II. OFERTA

1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski oraz w ofercie posiadamy meble nowe z małymi uszczerbkami, które będą oznaczone na zdjęciach (ten produkt nie podlega zwrotowi);
2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta dla wersji produktu zgodnej z opisem towaru. Prezentowane zdjęcie może trochę odbiegać od rzeczywistości (kolor);
3. Oferta prezentowana na stronach Sklepu nie jest stanem magazynowym sklepu. Część prezentowanych towarów dostępna jest od ręki (w opisie produktu widnieje wówczas informacja: "Produkt jest w sklepie" ). Pozostałe towary są zamawiane przez sklep po złożeniu zamówienia przez Klienta lub znajdują się w sklepie stacjonarnym Wiktoria Home Design w Ozorkowie ul. Listopadowa 6 i są przeznaczone do sprzedaży stacjonarnej;
4. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny; 5. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży; 6. Terminy realizacji zamówień są opisane przy każdym produkcie. UWAGA: produkty należące do kategorii NOWOŚCI oraz inne z pozostałych kategorii mogą być realizowane w dłuższym terminie nawet do 10 tygodni o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep drogą elektroniczną lub telefoniczną; 7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie www zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami; 8. Jeśli cechy oferowanych towarów odbiegają od prezentowanych zdjęć, jest to wyraźnie zaznaczone w opisie towaru. Taka sytuacja może dotyczyć wersji kolorystycznej lub innej cechy tego samego towaru; 9. Z przyczyn niezależnych od Sklepu przedstawione terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu. W przypadku ich przekroczenia Sklep informuje Klienta o nowym przewidywanym terminie dostawy; 10. Promocje organizowane przez sklep nie łączą się z innymi oraz nie obowiązują na nie wcześniej udzielone rabaty;
 

III. ZAMÓWIENIE

1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza; 2. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który potrzebujemy, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdyby czas realizacji był dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z Kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu; 3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy, o czym Sklep nie miał informacji w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy;
4. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia Sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej.
5. Po potwierdzeniu zamówienia towarów niedostępnych w magazynie, Klient jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki w wysokości 100% ceny brutto towaru;
6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane, np. błędny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznane za nieaktualne i nie będą realizowane. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem.
7. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym Sklepie wystawiamy faktury VAT bądź dowód zakupu.
8. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę lub instytucję, należy podać nazwę podmiotu, dane oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
 

IV. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR

1. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelewem - jeśli towar jest dostępny w magazynie, rezerwujemy go i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar zostaje wysłany do Klienta. Przy braku dostępności towaru Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny towaru;
- Za pośrednictwem sieci PayU;
- Za pobraniem - w przypadku towarów dostępnych w magazynie. Jeśli towar wymaga uprzedniego zamówienia, Klient zobowiązany jest do przekazania na konto sklepu 100% ceny brutto towaru. W przypadku wyboru opcji "za pobraniem" dodatkowa opłata wynosi 25zł + 2,5% wartości pobrania;

2. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu;
 

V. DODATKOWE OPŁATY

Sklep pobiera dodatkowe opłaty w przypadku:
- Płatności za pobraniem - opłata manipulacyjna w wys. 25 zł + 2,5% wartości pobrania;
- Wysyłka zamówienia, którego wartość wynosi mniej niż 250zł - koszt wynosi wówczas 15zł;
- Wysyłka towarów o bardzo dużych gabarytach, tj. paczek i palet powyżej 50kg – opłata dodatkowa 100zł;
 

VI. WYSYŁKA

Towar wysyłamy w ciągu 48h po zaksięgowaniu na nasze konto należności za towar. Zamówiony towar dostarczamy wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich. Nie jest możliwe dokonanie wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Towar jest dostarczany wyłącznie na terenie Polski. Usługi transportowe obejmują dostarczenie towaru do parteru pod wskazanym adresem. Jeśli dostarczane są artykuły na paletach - Kupujący osobiście musi zorganizować rozpakowanie i wniesienie towaru z palety do lokalu.

- Wszystkie wysyłane towary podlegają ubezpieczeniu w firmie kurierskiej;
- Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu;
- Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego e-mailem, faxem lub telefonicznie z Klientem.
- W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta rekomendowane jest, aby Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sprawdził przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient proszony jest o poinformowanie o tym osoby dostarczającej przesyłkę i w obecności tej osoby spisanie stosownego protokołu reklamacji. Protokół reklamacji ułatwia i przyspiesza rozpatrzenie reklamacji ilościowej bądź jakościowej z firmą kurierską. Na spisanie protokołu szkody z kurierem klient ma 7 dni;
- W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem nie doręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres jednego miesiąca. Klient zostanie powiadomiony o ostatecznym terminie odbioru. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przejęciu przez Sklep, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.
7. Sklep przewiduje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po uprzednim umówieniu spotkania w siedzibie firmy, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 

VII. REKLAMACJE

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres wiktoriahomedesign@gmail.com. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.
4. Sklep nie jest- Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta oraz są fabrycznie nowe. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres gwarancji wskazany w karcie gwarancyjnej.
5. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta - jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Odpowiedzialność Sklepu względem dokonującego zakupu przedsiębiorcy uregulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego, bez zastosowania ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (Zwroty)

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z fakturą VAT przed jego upływem na adres Wiktoria home design ul. Listopadowa 6, 95-035 Ozorków lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą email na adres wiktoriahomedesign.pl. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Towar powinien być w stanie nienaruszonym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwroty nie dotyczą zamówień na firmę lub inną działalność gospodarczą.
2. Zwracany towar należy kierować na adres magazynu Wiktoria home design ul. Listopadowa 6, 95-035 Ozorków.
3. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.
4. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane.
5. Klient odstępujący od umowy proszony jest o podpisanie faktury korygującej, przesłanej przez Sklep drogą e-mailową. Brak przekazania podpisanej faktury korygującej nie staje warunkiem, aby skutecznie odstąpić od umowy.
6. Towary wykraczające poza standardową ofertę Sklepu, sprowadzane na indywidualne zamówienie dla Klienta nie podlegają zwrotowi.
7. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane w trakcie rejestracji zgłoszenia lub dane osobowe użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy między Sklepem a Klientem oraz ewidencji sprzedaży. Każdy Klient ma prawo do wglądu, uzupełniania oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu danych gromadzonych przez Sklep dostępne są na stronie Polityka Prywatności.

 

X. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu wiktoriahomedesign.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.
 

XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
2. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.


 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl | Realizacja MarketingowaStrona